Global uppvärmning?

Den globala uppvärmningen beror på växthuseffekten eller drivhuseffekten som fenomenet även kallas. Detta fenomen uppstår när långvågig strålning hindras från att lämna en planets atmosfär av de så kallade växthusgaserna. I jordens fall så är växthusgaserna till för att bibehålla det beboeliga klimat/temperatur som vi har här. Det var den franske vetenskapsmannen Joseph Fourier som beskrev fenomen för första gången 1824.

Växthusgasernas effekt beror på att dem släpper igenom solljuset som värmer upp marken och vattnet men problemet är att dem sen inte släpper igenom den infraröda värmestrålningen utan absorberar en viss del av den. Detta medför att jordens temperatur ökar tills dess att en ny jämviktstemperatur uppnås.

Om växthuseffekten inte skulle ha funnits hade medeltemperaturen sjunkit med ungefär 30 grader.

Varför släpper växthusgaserna inte igenom värmestrålningen längre?

I samma takt som vi människor har utvecklats och hittat nya metoder att värma hus, driva färdmedel och producerar diverse varor så har även utsläppen av växthusgaser ökat. De växthusgaser som finns i vår atmosfär är:

  • Freoner
  • Koldioxid (utsläpp kommer från förbränning, vulkaner och nedbrytningen av biologiskt material)
  • Kväveoxid
  • Metan (oförbränd naturgas som kommer från avföring och urin från människor och djur)
  • Vattenånga
  • Ozon

När nu växthusgaserna ökar så blir det svårare och svårare för värmestrålningen att lämna jorden igen och till slut kommer det vara helt omöjligt för strålningen att lämna vår atmosfär och jorden kommer då att vara obeboelig. Luften kommer vara alldeles för smutsig och medelvärmen skulle vara mycket högre än vad den är idag.