An Inconvenient Truth

Med tanke på att det kan vara svårt att få tag på just ”An Inconvenient Truth” här i Sverige, har vi gjort det lättare för att dig att ta del av denna ”saga”.

Här under kan du nu, för första gången på en svensk hemsida, se hela ”An Inconvenient Truth” som handlar om klimatförändringen, klimathotet och om hur vi kan förbättra oss för att göra jorden till en bättre plats att leva på för kommande generationer.

Förhoppningsvis kommer du, liksom vi, bli lika tagna av det som förklaras och berättas. Troligtvis kommer även ditt liv förändras, liksom förståelsen över hur bräcklig vår natur och jord verkligen är att du sprider ordet vidare.