Väte

Väte kan produceras av diverse inhemska tillgångar så som naturgas, kol, solenergi, vind, biomassa och kärnenergi/atomenergi med potential till nästan noll växthusgas emission. När man väl producerat väte genererar den energi utan utsläpp i bränsleceller. Det håller löftet om ekonomisk tillväxt i både stationära och transport energisektorerna.

I många tätbefolkade områden är luften så förorenad att det kan ge en negativ verkan på både människornas hälsa och miljön. Utsläpp från bensin och diesel motorer – så som kolväte, kolmonoxid och partikel materia – är alla en stor del av denna förorening.
Väte kraftförsedda bränslecells fordon släpper inte ut några av dessa skadliga substanser. Dess enda utsläpp är H2O – vatten!

Miljö- och hälsofördelarna blir ännu större om man producerar väte från låg- eller noll-utsläpps källor som sol, vind, kärnenergi och fossila bränslen med avancerade emissions kontroller och kol lagar.