Propan

Propan, även känt som flytande petroleum gas eller LPG, är ett väletablerat inhemsk tillgängligt rent förbrännande bränsle. Att använda sig av propan som ett fordonsbränsle ökar energi säkerheten, ger bekvämlighets och prestanda förmåner och förbättrar den mänskliga hälsan och miljön.

Propan är det mest använda bensin substitutet i världen. Propan fordonsteknologi är väletablerad och propanstationer finns tillgängliga. Propan har en av de högsta energi tätheterna av alla alternativa bränslen så propan fordon går längre på en bränsletank. Det är dessutom en exceptionellt säkert bränsle: en propan container/tank är 20 gånger mer punkterings motståndskraftiga än en bensin tank och propan har den lägsta brännpunkten av alla alternativa bränslen.

Jämfört med fordon som går på vanlig diesel eller bensin kan propan fordon producera betydligt mycket mindre av vissa farliga utsläpp och växthusgasen koldioxid.