Naturgas

Naturgas är ett rent förbrännande bränsle. Att använda sig av naturgas och flytande naturgas som fordonsbränsle ökar energi säkerheten, banar väg för bränslecells fordon och förbättrar den mänskliga hälsan och miljön. Genom att använda förnybar naturgas så får du ännu fler förmåner.