Etanol

Etanol är ett förnyelsebar, till mesta dels transport, bränsle. Oavsett om det används i lågnivå blandningar, som E10 (10% etanol, 90% bensin), eller i E85 (85% etanol, 15% bensin), så hjälper etanol till att reducera importerad olja och växthusgas utsläpp.

Etanol produceras nästan helt på inhemska grödor. Dess användande och det av andra alternativa bränslen kan ersätta en stor andel av importerad petroleum.

Etanol är ett förnyelsebart bränsle som produceras av olika växtmaterial, som sammanlagt kallas ”biomassa”. Etanol innehåller samma kemiska blandning (C2H5OH) som kan hittas i alkohol drycker.

Det kommer krävas många steg innan man kan göra etanol tillgänglig som ett fordonsbränsle. Biomassans ”matförråd” odlas sen används flera olika logistiska system för att samla och transportera dem till etanol produktions faciliteter. Efter det att etanolen producerats ger ett distribution nätverk ut etanol-bensin blandningar till tankningsstationer så att förare kan tanka.