Elektricitet

Elektricitet som används till att kraftförse fordon tillhandahålls vanligtvis av elnätet och lagras i fordonets batterier. Bränsleceller utforskas för att användas som en elektrisk generator på fordonet som kan ge kraft till den elektriska motorn. Till skillnad från batterier kan bränsleceller konvertera den kemiska energin från väte till elektricitet.

Fordon som går på elektricitet har inga som helst avgasrörs utsläpp. Utsläpp som kan kopplas till elektriska fordon genereras under elektricitets produktionsprocessen på kraftverket.

Att ladda det elektriska fordonet hemma är lika enkelt som att koppla in den till uttaget i väggen. Jämfört med vanlig bensin så är el priset mycket överkomligt. Man har dessutom redan börjat sätta ut laddningsstolpar längs vägarna i Sverige.

Fordon som har ett DC (direct current) elektriskt system kan få ut ungefär 0,4 kilowatt-timmar (kWh) per 1,6km (1 mile) medan de med det lite mer effektiva AC systemet kan få ut runt 0,174 till 0,288 kWh per 1,6km.