Biodiesel

Biodiesel är ett rent förbrännbart och förnyelsebart substitut till petroleum diesel. Att använda biodiesel som ett fordons bränsle ökar energi säkerheten, förbättrar den mänskliga hälsan och miljön och ger säkerhets förmåner.

Biodiesel innehåller 3,2 gånger så mycket energi som det krävs att framställa.
Utsläpp av farliga ämnen som t.ex. kolväte, kolmonoxid och sulfater från biodiesel motorer är mycket lägre än hos vanliga petroleum diesel motorer vilket i sin tur leder till en bättre luft och miljö.