Alternativa Bränslen

Med tanke på att det stora pådraget med att försöka rädda vår jord för kommande generationer försöker man hitta alternativa bränslen som ska vara bättre för både miljön och oss människor.

Ett som nyligen diskuterats är att man ska förvandla CO2 (koldioxid) till bränsle med hjälp av nanoteknik.
Detta är ett relativt nytt sätt och man är fortfarande i försöksstadiet men där finns stor potential.
Med hjälp av denna nya nanoteknik använder man sig av nanorör av kol som med hjälp av solenergi omvandlar den farliga växthusgasen koldioxid till flytande bränsle. Så med andra ord kan en av skurkarna bakom den globala uppvärmningen bli framtidens miljö- och klimatvänliga bränsle.

Andra lite mer välkända metoder kan vi redan se på gatorna, som t.ex. bilar som går på el eller natur gas och detta är bara början. De största alternativa bränslena just nu är:

Bana väg för bränslecells fordon

Bränslecells fordon som går på väte kan vara framtidens transportering. Naturgas fordon och utvecklingen av infrastrukturer kan underlätta övergången till denna teknologi. Med den högsta väte-till-kol förhållandet av alla energi resurser så är naturgas en effektiv källa för väte och om vi tar en titt på USA så är det faktiskt den bästa källan av handels väte. Det stora Amerikanska nätverket av naturgas kraftöverföringsledningar erbjuder möjligheten till att enkelt och snabbt kunna transportera naturgas till framtida tankningsstationer som reformerar väte av gasen.

Jämfört med fordon som går på vanlig diesel och bensin kan naturgas fordon producera märkbart mycket mindre farliga utsläpp så som kväveoxider, PM10 (en form av luftförorening) och giftiga och cancerogena miljöförstörare och lika väl växthusgasen koldioxid.