Klimathotet

Jordens klimat har sedan dess skapelse ständigt förändrats. Istider har avlöst varandra och medeltemperaturen över hela jordklotet har förändrats med jämna mellanrum.

Är de plötsliga klimatförändringar som nu sker en naturlig process eller fungerar människans energiförbrukning som en katalysator?

Detta är viktiga frågor som sedan en tid tillbaka får mycket massmedialt utrymme. Syftet med klimathot.se är att framöver förse vanligt folk med nyheter som kan ses som milstolpar i kampen mot klimathotet. Vi ska också reda ut och förtydliga de olika begrepp, protokoll och organisationer som berör ämnet.

Vi vill att Du ska engagera dig på de sätt som Du kan.

Det kan handla om allt möjligt som konsumtionsvanor eller aktivt deltagande i en organisation. Vad Du kan göra betyder allt, för framtiden.

”All början är lätt, när man jämför den med slutet.” Gerhard Uhlenbruck”